Normalfordeling

Normalfordelingen er en af de mest nyttige sandsandsynlighedsfordelinger.

Af årsager vi ikke skal komme ind på, dukker normalfordelingen op i alle mulige sammenhænge. Nedenunder er nogle eksempler på, hvor vi støder på normalfordelingen: