Lineære funktioner

Lineære funktioner bruges til at beskrive størrelser der vokser med en fast værdi. Det kunne være prisen på en taxatur der vokser med en fast for hver kilometer man kører, eller det kunne være indtjeningen ved salg a $$x$$ antal varer til en fast pris pr. vare.