Konfidensintervaller

Konfidensintervaller er et emne inden for statistik. Statistik laves primært udfra stikprøver da man i praksis har begrænsede ressourcer når man skal lave en undersøgelse. Problemet med stikprøver er, at det kan være svært at vide i hvilken grad man kan stole på resultatet fra stikprøven. Er stikprøven f.eks. meget lille, vil vi få meget usikre resultater.

Forstil dig at vi vil undersøge gennemsnitsvægten for æbler af en bestemt sort. Vi laver en stikprøve og finder ud af at æblerne i stikprøven i gennemsnit vejer 100g. Vi kan ikke være sikker at gennemsntisvægten for alle æbler af den sort er 100g, men den må være omkring 100g. Et konfidensinterval for vægten af æblerne er et interval som vi tror indeholder den rigtige gennemsnitsvægt (middelværdien). Det kunne f.eks. være [90;110].