Potensregneregler

I forbindelse med at vi skal regne på eksponentielle funktioner får vi brug for potensregneregler.

Potensregneregler

📌

Lad $$a$$ og $$b$$ være to reelle tal som ikke er nul og $$n$$ og $$m$$ hele tal. Da gælder:

Regel 1: $$$a^n\cdot a^m=a^{n+m}$$$

Regel 2: $$$\frac{a^n}{a^m}=a^{n-m}$$$

Regel 3: $$${(a^n)}^m=a^{n\cdot m}$$$

Regel 4: $$$a^n\cdot b^n=(a\cdot b)^n$$$

Regel 5: $$$\frac{a^n}{b^n}=\Big(\frac{a}{b}\Big)^n$$$

Regel 6: $$$a^{-n}=\frac{1}{a^n}$$$

Regel 7: $$$a^0=1$$$

Regel 8; $$$a^{\frac{n}{m}}=\sqrt[m]{a^n}$$$

Eksempel 1

📌

Vi vil bestemme $$\frac{5^{30}}{5^{28}}$$ uden bruge af lomme regner.

Vi bruger regel 2: $$$\frac{5^{30}}{5^{28}}=5^{30-28}=5^2=25$$$

Øvelse 1

📌

Bestem uden brug af lommeregner:

 1. $$\frac{2^9}{2^7}$$

  4

 2. $$13^0$$

  1

 3. $$4^1$$

  4

 4. $$10^{-2}$$

  0,01

 5. $$\frac{28^3}{14^3}$$

  8

 6. $$\frac{3^5\cdot 3^9}{3^{12}}$$

  9

 7. $$9^\frac{1}{2}$$

  3