Mathhx

19-11-2020

Der er ikke sket så meget udvikling her på siden, da jeg ikke har haft b-niveau i nogle år, men nu er jeg tilbage og vil fortsætte med fejlrette og udvikle mathhx.

26-11-2018

I afsnittet med beviser for differentialregning, er det er blevet gjort konkret hvilke regler der er i spil, når der manipuleres med grænseværdier.

14-11-2018

Opdateret sandsynlighedsregning så det passer til reformen.

11-10-2018

Der er tilføjet et afsnit om kontinuitet under differentialregning. Derudover er der tilføjet nogle beviser vedrørende kontinuitet.

03-10-2018

Forklaring af hvordan man bestemmer (med Excel) renten i en annuitet er tilføjet.

19-08-2018

Der er tilføjet afsnit om krumningsforhold. Jeg har ved samme lejlighed justeret definitionen af voksende/aftagende så jeg ikke længere forlanger skarpe ulighedstegn.

18-08-2018

Der er tilføjet afsnit om følsomhedsanalyse og differentiation af sammensatte funktioner.

25-05-2018

Så er der ny offline version af mathhx (v1.0.1). Jeg anbefaler at alle som skal til eksamen downloader den nu, da jeg ikke kan garantere at mathhx.dk altid er oppe (jeg bruger en billig server).

Brug kun appen som backup!!! - altså brug den kun når onlineudgaven ikke virker. Appen bliver nemlig ikke fejlrettet og forbedret som onlineudgaven. Visse ting virker heller ikke i offlineudgaven.

25-04-2018

Der er tilføjet en udledning af formlen for konfidensintervallet for middelværdien af normalfordeling med kendt standarafvigelse. Derudover er der strammet op i sprogbruget i forbindelse med forkastning af hypoteser ved $$\chi^2$$-test.

12-08-2017

Så er Bog 1 blevet tilpasset reformen. Dvs. at første del til og med lineære funktioner kan bruges til grundforløbet. Her er også blevet tilføjet stykkevis lineære funktioner samt et afsnit med mere krævende opgaver som kan hjælpe med at afklare om en studieretning med Mat-A er det rigtige valg. Den gamle bog kan findes på www.mathhx.dk/gammel.

Der er blevet flyttet lidt rundt på rækkefølgen for at imødekomme kravet om at lineære funktioner skal først.