Eksponentielle funktioner

Eksponentielle funktioner opstår når noget vokser med en fast procent.

På HHX er vi især interesserede i eksponentielle funktioner fordi tilskrivning af renter ofte foregår med en fast procent og derfor er eksponentielle funktioner grundlaget for finansiel regning.

Vi støder også eksponentielle funktioner mange steder i naturen som når f.eks. bakterier formerer sig eller en virus spreder sig. Meneskets høresans beskrives bedst med en logaritmisk funktion som er en slags omvendt ekspontiel funktion som vi også skal se på i dette kapitel.