Binomialfordeling

Binomialfordelinger er en type sandsynlighedsfordelinger der ofte optræder i praktiske sammenhænge. Er vi f.eks. interesseret i sandsynligheden for at slå 3 6'er i 10 forsøg skal vi have fat i en binomialfordeling.