Statistik

Statistik handler om at beskrive en samling observationer (rå data) med deskriptorer (gennemsnit, typetal osv.) og diagrammer.

Forstil dig at din yndlingsfodboldklub (ikke FCK håber jeg) vil købe en angriber. Du vil gerne vide om han laver mange mål. Du har en liste med hvor mange mål han har scoret i hver kamp i den foregående sæson. Dette er dine observationer. Du vil så typisk udregne scoringsgennemsnittet, og på den måde kan du få et overblik over om han er en spiller der score mange mål. Gennemsnittet er et eksempel på en deskriptor. Gennemsnittet er dog ikke den eneste deskriptor der kunne være interessant, for er det mon en angriber som formår at score jævnt over hele sæssonen, eller er det en humørspiller der scorer mange mål i enkelte kampe? Det siger gennemsnittet ikke noget om, så vi har også brug for en andre typer af deskriptorer.

I dette kapitel vil vi se på mange forskellige deskriptorer.

Kapitlet er delt op i diskrete og grupperede observationer. Diskrete observationer betyder at vi regner direkte på de enkelte observationer, mens vi under grupperede observationer vil samle observationerne i intervaller. Diskrete obsersvationer kaldes også ugrupperede observationer.