Polynomier

I dette kapitel skal vi se nærmere på polynomier. Polynomier er en type funktioner som meget ofte optræder i matematikken og i andre fag. Vi har faktisk allerede stiftet bekendskab med polynomier idet lineære funktioner er en slags polynomier.

Polynomier optræder ofte som funktionstype når vi har med omsætning eller overskud at gøre.