Definition

Definition 1

📌

En lineær funktion er en funktion med forskriften $$f(x)=ax+b$$, hvor $$a$$ og $$b$$ er to reelle konstanter.

Tallet $$a$$ kaldes hældningskoefficienten, eller hældningstallet, eller bare hældningen.

Eksempel 1

📌
 1. Funktionen $$f(x)=2x+1$$, er en lineær funktion med $$a=2$$ og $$b=1$$.
 2. Funktionen $$f(x)=-3x$$, er en lineær funktion med $$a=-3$$ og $$b=0$$.
 3. Funktionen $$f(x)=5$$, er en lineær funktion med $$a=0$$ og $$b=5$$.
 4. Funktionen $$f(x)=2x^2+3$$, er ikke en lineær funktion da den ikke har formen $$f(x)=ax+b$$.

Øvelse 1

📌

Afgør hvilke af følgende funktioner som er lineære og bestem for disse tallene a og b:

 1. $$f(x)=3x+2$$

  Lineær. Vi har $$a=3$$ og $$b=2$$.

 2. $$f(x)=2x$$

  Lineær. Vi har $$a=2$$ og $$b=0$$.

 3. $$f(x)=x$$

  Lineær. Vi har $$a=1$$ og $$b=0$$.

 4. $$f(x)=x^2$$

  Ikke lineær.

 5. $$f(x)=-x$$

  Lineær. Vi har $$a=-1$$ og $$b=0$$.

 6. $$f(x)=\frac{1}{x}$$

  Ikke lineær.

 7. $$f(x)=0$$

  Lineær. Vi har $$a=0$$ og $$b=0$$.

 8. $$f(x)=-1$$

  Lineær. Vi har $$a=0$$ og $$b=-1$$.

Øvelse 2

📌
Angiv hældningskoefficienten for funktionen $$f(x)=-3x+2$$

Hældningskoefficienten er -3.

Øvelse 3

📌

For at regne denne øvelse er du måske nødt til at gå tilbage og genlæse dele af afsnittet om funktioner.

Lad $$f(x)=2x-1$$.

 1. Tegn grafen. Du må godt bruge Geogebra.

  Graf

 2. Bestem definitions og værdimængden.

  $$\textrm{Dm}(f)=\mathbb{R}$$ og $$\textrm{Vm}(f)=\mathbb{R}$$. Vi husker at $$\mathbb{R}$$ betyder "alle tal".

 3. Bestem nulpunkter.

  $$x=0{,}5$$

 4. Bestem fortegn.

  $$f$$ er negativ i intervallet $$]-\infty;0{,}5[$$
  $$f$$ nul i $$x=0{,}5$$
  $$f$$ positiv i intervallet $$]0{,}5;\infty[$$.

 5. Bestem monotoniforhold

  $$f$$ er voksende.

 6. Bestem ekstrema.

  $$f$$ har ingen ekstrema.

Hvis du kan komme med beregningsargumenter er det bedre end aflæsning...

Øvelse 4

📌

Lad $$f(x)=-x+2$$ hvor $$x\in[0;\infty[$$

 1. Bestem hældningen,

  Hædningen er -1.

 2. Tegn grafen. Du må godt bruge Geogebra.

  Graf

 3. Bestem definitions og værdimængden.

  $$\textrm{Dm}(f)=[0;\infty[$$ og $$\textrm{Vm}(f)=]-\infty;2]$$

 4. Bestem nulpunkter.

  $$x=2$$

 5. Bestem fortegn.

  $$f$$ er positiv i $$[0;2[$$
  $$f$$ er nul i $$x=2$$
  $$f$$ er negativ i $$]2;\infty[$$

 6. Bestem monotoniforhold.

  $$f$$ er aftagende.

 7. Bestem ekstrema.

  $$f$$ har et globalt maksimum på $$2$$ i $$x=0$$.