Funktioner

Funktioner er det mest centrale begreb i matematikundervisningen på HHX og størstedelen af undervisningen fremover vil gå med at se på forskellige typer af funktioner.

Funktioner bruges når man gerne vil beskrive sammenhængen mellem to størelser. Det kunne f.eks. være sammenhæng mellem afsætning og dækningsbiddrag eller hvordan en pris har udviklet sig over en årrække.

I dette kapitel skal vi kigge på flere begreber som knytter sig til funktioner. Praktiske eksempler kommer i de senere kapitler.