Eksamensopgaver med konfidensintervaller

Opgave 1

📌

DATAFIL: festival

Opgave

Vis facit for opgave a)

Opgave

Vis facit for opgave b)
  • Typeinterval: $$]2400;3200]$$ (jeg har brugt en intervalbredde på 800 startende med ]0;800].
  • Median: $$2640$$.
  • Kvartilsæt: $$(1950;2640;3285)$$
  • Gennemsnit: $$2585$$
  • Varians: $$1004140$$ (regnet som population)
  • Standardafvigelse: $$1002$$ (regnet som population)
  • 95%-Konfidensinterval: $$[2499;2671]$$
Vis facit for opgave c)

Regnet I geogebra:

Opgave

og 0,6605=66,05%

Vis facit for opgave d)

De indsamlede data viser at hver gæst i genemsnit brugte ca. 2600 kr. Forbrugene var tilnærmelsesvist normalfordelt med en spredning på ca. 1000 kr, hvilket betyder at vi kan regne med at en tilfældig gæst bruger ca. 2600 kr. plus/minus 1000 kr.