Differentialregning

Differentialregning handler om vækst - funktioners vækst. Altså hvor meget funktionen vokser eller hvor meget den aftager forskellige steder på grafen.

Lad os se på et eksempel. Nedenunder ses grafen for en funktion, og på grafen er der afsat et punkt $$A$$:

Punkt på graf

Det er tydeligt at grafen er aftagende omkring punktet $$A$$, men kan vi sætte et tal på hvor meget den aftager? Det kan vi godt og når vi er færdige med kapitlet ved vi hvordan!