WordMat statistik

I dette afsnit skal vi se på et værktøj der kan bruges til at løse statistikopgaver lynhurtigt. Det drejer sig WordMat-statistik som er et Excel makro ark, hvilket betyder et Excel-dokument med en masse funktioner.

Download det her:

word-mat-statistik.xlsm

For at demonstrere hvordan WordMat-statistik virker vil vi regne en en eksamensopgave med det. Her opgaven, MEN I SKAL IKKE REGNE DEN NU. LÆS TEKSTEN UNDER OPGAVEN!!!

Eksamensopgave

Eksamensopgave

OBS!!! Filen kundebesøg kan downloades her: kundebesøg.xls

Download word-mat-statistik.xlsm og åben det. Sig "ja" til makroer ("makroer" ikke "makroner";-)).

Åben filen kundebesøg.xls

Delspørgsmål a)

Vi bemærker først at det er "Antal kundebesøg" vi skal lave en præsentation af, og derfor er "Sælger nr." ikke relevant. Vi bemærker også at "Antal kundebesøg" (vores observationer) består af hele tal mellem 1 og 5, så derfor er det oplagt at behandle observationerne som diskrete. Her er et pindediagram en god løsning.

Vi rammmer alle kundebesøg ind og kopierer dem. Man kan trykke på det første kundebesøg og så trykke "command+shift+pil ned", så vælger den alle kundebesøgende:

WordMat screenshot

Vi kopiere dem over i word-mat-statistik:

WordMat screenshot

og trykker "Kopier til øvrige ark":

WordMat screenshot

Vi trykker "Ugrup":

WordMat screenshot

og vi kan nu se vores pindediagram:

WordMat screenshot

Vi mangler bare at gøre det mere klart, hvad diagrammet viser. Hvordan man gør det afhænger af, hvilken version af Office man har osv., men prøve at se om du kan finde noget der hedder "diagramlayout" under "design" f.eks. Dit resultat skulle gerne ende med at se således ud:

WordMat screenshot

Øvelse 1

📌
Prøv at se, om du kan layoute pindediagrammet som jeg har gjort oven over.

^

Delspørgsmål b)

I spørgsmål b) skal vi bestemme 3 deskriptorer. Vi kigger i word-mat-statistik:

WordMat screenshot

Øvelse 2

📌
Bestem Kvartilsættet, gennemsnittet, standardafvigelsen og typetallet, vha screenshottet oven over.

Kvartilsættet er $$(2,3,4)$$
Gennemsnittet er $$2{,}94$$
Standardafvigelsen er $$1{,}11$$
Typetallet er $$3$$

Vi skal nu udvælge 3 deskriptorer. Vi får den bedste beskrivelse ved både at vælge positionsmål og spredningsmål. Gennemsnit og standardafvigelse er altid gode at have med, da de begge er "standard". Det sidste vælger vi til at være typetallet, . Så vi får følgende facit:

Delspørgsmål c

Delspørgsmål c lyder:

Delspørgsmål c

Her går det ud på at vise at man forstår hvordan de statistiske deskriptorer og diagrammer kan bruges i praksis. Det kan man gøre på mange måder, sålænge man bare tolker sine deskriptorer. Vi skriver:

"Vi har fortaget en undersøglese af hvor mange kundebesøg hver sælger fortager i løbet af en dag. Undersøgelsen viser at sælgerne i gennemsnit vil nå 3 kundebesøg på en dag som også er det hyppigst forkomne antal kundebesøg. Typisk vil den enkelte sælger dog nå et besøg mere, eller et besøg mindre."

Øvelse 3

📌

I word-mat-statistik kan man også finde fraktiler:

WordMat screenshot

Find ud af hvordan det virker og find 30% fraktilen

Skriv 30% ind som her:

WordMat screenshot

Så svaret er 2.

Grupperede observationer

Man kan også regne grupperede observationer i word-mat-statistik. Det kan man gøre ved at udfylde en af de to bokse:

WordMat screenshot

Den øverste boks bruger man til at indele observationerne i intervaller af samme længde. Vi kan f.eks. udfylde den sådan her:

WordMat screenshot

og den optæller så selv observationerne:

WordMat screenshot

Læg mærke til at vi skal have 0 med som starværdi. Det er fordi den laver intervallerne som halvåbne intervaller ]start;slut]. og derfor er startværdien ikke med i nogle af intervallerne.

Øvelse 4

📌

WordMat screenshot

Forklar hvad der står i den indrammet række.

Der står at der er 49 observationer (antal kundebesøg) i det åbne interval ]2;4]. Altså er der 49 sælgere der havde 3 eller 4 kundebesøg.

Man kan også skrive intervallerne manuelt ind, hvis man vil have forskellig længde på intervallerne, man skal bare huske at springe den første række over:

WordMat screenshot

Ved at trykke "Kopier til øvrige ark":

WordMat screenshot

og trykke "Grup",

WordMat screenshot

kan vi finde de grupperede deskritorer og diagrammer også:

WordMat screenshot

Husk at når du anvender et diagram, skal du være opmærksom på at det skal layoutes rigtigt, så man kan se hvad der er ud af akserne (og hvis du kan, så fjern også de røde linjer i sumkurven der markerer kvartilerne).

Øvelse 5

📌

I sidste afsnit regnede du en øvelse med galoptider.

Tjek dine resultater ved hjælp af WordMat statistik

Har du ens resultater, er det sandsynligvis fordi du har regnet rigtigt:)