Matematik i Word

Vælger man af aflevere opgaver i Word, skal man layoute matematiske udtryk rigtigt. Her er en lille guide til hvordan man gør.

Vi vil som eksempel vise, hvordan følgende udtryk skrives ind i Word: $$$\frac{-b\pm\sqrt{d}}{2a}$$$ Det er ligemeget hvad det betyder, vi skal bare se på, hvordan man skriver det ind.

Start med at åbne Word. Dernæst klikker på "Indsæt" (Findes i den øverste menu, blandt knapper som "Filer" og Rediger"), og i menuen der kommer frem, klikker du på "Ligning" (på PC er der et shortcut ALT+SHIFT+=).

Word

Nu har du fået en masse nye knapper frem, fyldt med matematiske symboler mv. Det udtryk, vi skal skrive i dette eksempel, er en brøk, og vi trykker derfor på "Brøk"-knappen, der befinder sig helt til venstre i menuen "Strukturer". Vi bruger en "stablet brøk", som er den første af valgmuligederne.

Word

Nu er det sådan set bare at klikke på boksene og skrive udstrykket, eventuelt ved brug af menuen "Matematiske symboler" (Findes til venstre for "Strukturer", hvor vi fandt "Brøker"-knappen). Her findes symboler såsom plus/minus og kvadratrod.

Word

I en aflevering skal ALLE matematiske udtryk layoutes med "indsæt ligning".

Øvelse 1

📌
Skriv følgende udtryk ind i Word: $$$f'(x)=\lim_{\Delta x\rightarrow 0}\frac{f(x+\Delta x)-f(x)}{\Delta x}$$$

Flot!

Tak til Amalie Dam fra elitelinjen som har skrevet til afsnit!