Mathhx

25-04-2018

Der er tilføjet en udledning af formlen for konfidensintervallet for middelværdien af normalfordeling med kendt standarafvigelse. Derudover er der strammet op i sprogbruget i forbindelse med forkastning af hypoteser ved $$\chi^2$$-test.

12-08-2017

Så er Bog 1 blevet tilpasset reformen. Dvs. at første del til og med lineære funktioner kan bruges til grundforløbet. Her er også blevet tilføjet stykkevis lineære funktioner samt et afsnit med mere krævende opgaver som kan hjælpe med at afklare om en studieretning med Mat-A er det rigtige valg. Den gamle bog kan findes på www.mathhx.dk/gammel.

Der er blevet flyttet lidt rundt på rækkefølgen for at imødekomme kravet om at lineære funktioner skal først.

23-05-2017

Stort nyt! MATHHX kommer nu som offline app. Det vil sige at man kan downloade og installere MATHHX og bruge det selvom man ikke har internet.

Jeg anbefaler at alle som skal til eksamen downloader den nu, da jeg ikke kan garantere at mathhx.dk altid er oppe (jeg bruger en billig server).

Brug kun appen som backup!!! - altså brug den kun når onlineudgaven ikke virker. Appen bliver nemlig ikke fejlrettet og forbedret som onlineudgaven.

Derudover var afsnittet med beviser forsvundet fra differentialregning. Det har jeg tilføjet igen - så der noget til lørdagskaffen (hmm er der noget som hedder lørdagskaffe?).

21-03-2017

Eksamensopgaver i CAS tilføjet.

20-03-2017

Afsnit om CAS i Geogebra tilføjet.

08-03-2017

Afsnit om pivottabeller opdateret så det passer med Excel 2016.

29-01-2017

Konfidensinterval for middelværdien i en normalfordeling med kendt standardafvigelse er taget ud (det er ikke kernestof).

08-12-2016

Afsnit om Geogebra under differentialregning og funktionsundersøgelse er skrevet om, da det nu kan gøres smartere...