Nyheder

29-01-2017

Konfidensinterval for middelværdien i en normalfordeling med kendt standardafvigelse er taget ud (det er ikke kernestof).

08-12-2016

Afsnit om Geogebra under differentialregning og funktionsundersøgelse er skrevet om, da det nu kan gøres smartere...